e-mail az iskolának

 

 

 

Beiratkozás!

 

2015. április 16. (csütörtök) 8-19 óra között

2015. április 17. (péntek) 8-18 óra között


Bővebben:

 

 

Étkezési árak változása


Tájékoztató

 

 

Tankönyvtámogatás!

 

Tisztelt Szülők!

 

Kérem, hogy akik a jövő tanévre jogosultak, vagy várhatóan jogosultak lesznek a TANKÖNYVTÁMOGATÁSRA szíveskedjenek kitölteni az ehhez szükséges nyomtatványt és az osztályfőnöknek leadni!

A NORMATÍV TÁMOGATÁS –hoz a következő feltételek valamelyike szükséges:

•  tartós betegség

•  valamilyen fogyatékosság

•  nagycsalád

•  rendszeres gyermekvédelmi támogatás

 

A leadás határideje : 2015. február 20.

Hargitai Éva

tankönyvfelelős

Nyomtatvány

 

 

Leendő kisiskolások figyelem!


Tájékoztató

 

 

Tisztelt Szülők!


2015. január 10-e szombat, tanítási nap (B hét pénteki órarend)

2015. január 19-e hétfő, tanítás nélküli munkanap

 

 

 

Ingyenes irodai programok iskolásoknak


megtekintés

 

 

 

Nyelvi Pályázat


felhívás

 

 

Fogadóóra


2014. november 24-én 17 órától 18 óráig fogadóórát tartunk.

 

 

Tájékoztató


Október 18. tanítási szünet, mert szeptember 20-án, a családi nap alkalmával már ledolgoztuk. Kérünk minden szülot, hogy gondoskodjon gyermeke felügyeletérol!

 

 

Szülői Fórum


2014. október 15-én 17 órakor

(az éves program szerint)

 

 

Étkezés lemondása

 

Tisztelt Szülők, Gyermekek, Étkezők!

Étkezést lemondani a

06-20-286-5406 telefonszámon (munkanap 8:00-12:00)

valamint az

ebedbefizetes16ker@gmail.com

email címen lehet.

Másnapi étkezést reggel 9:00-ig lehet lemondani.

 

Megértésüket köszönjük!

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

 

 

Sakkoktatás

 

tájékoztató

 

 

Ebédbefizetés

 

2014.

 

Szept. 9-én: 7-10-ig, 15-én: 14-17-ig, pót: 18-án: 7-10-ig

Okt. 7-én: 7-10-ig, 13-án: 14-17-ig, pót: 16-án: 7-10-ig

Nov. 4-én : 7-10-ig , 10-én: 14-17-ig, pót: 13-án: 7-10-ig

Dec. 2-án: 7-10-ig, 8-án: 14-17-ig, pót: 11-én: 7-10-ig

 

2015.

Jan. 6-án: 7-10-ig, 12-én: 14-17-ig, pót: 15-én: 7-10-ig

Febr. 3-án: 7-10-ig, 9-én: 14-17-ig, pót: 12-én: 7-10-ig

Márc. 3-án: 7-10-ig, 9-én: 14-17-ig, pót: 12-én: 7-10-ig

Ápr. 9-én: 7-10-ig, 15-én: 14-17-ig, pót: 21-én: 7-10-ig

Máj. 12-én: 7-10-ig, 18-án: 14-17-ig, pót: 21-én: 7-10-ig

 

 

 

Gyógytestnevelés!

 

A 2014/2015-ös tanévre a gyógytestnevelés beiratkozás a külsős helyszínekre a következő időpontokban lesz.

A tanulók a három helyszín bármelyikén beiratkozhatnak függetlenül attól, hogy majd melyik csoportba fognak járni.

2014. szeptember 8. Hétfő – 15:00-16:30

Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. alsós épülete

2014.szeptember 10. Szerda – 15:00-16:30

Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimn.

2014. szeptember 11. Csütörtök - -15:00-16:30

Batthyány Ilona Ált. Isk.

A beiratkozáshoz szükséges:

•  3 hónapnál nem régebbi orvosi lelet másolata

•  helyben kitöltött szülői nyilatkozat, adatlap

 

 

Eszközjegyzék a 2014-15-ös tanévre

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

 

 

Hitoktatók elérhetőségei:
Katolikus hit- és erkölcstan

Pálfiné Oláh Angelika hitoktató

tel: +36-70-410-7930

Krisztus Király Plébánia – Nagy Zoltán esperes-plébános

Budapest, Sasvár u. 23.

tel: 403-49-29

 

Református hit- és erkölcstan

Kertész Péter lelkipásztor, hitoktató

Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközösség

Budapest,

tel: 403-59-00

 

 

Angol évzáró előadás (video)

 

 

A délutáni napközis és tanulószobai foglalkozásokról való távolmaradási kérelmek.

 

rendszeres kérelem

eseti kérelem

 

 

A tavaszi papírgyűjtés nyertesei:
Köszönjük a lelkes, kimagasló gyűjtést a következő osztályoknak!
1. 7. b osztály 1497 kg

2. 8. a osztály 1356 kg

3. 4. b osztály 1350 kg

 

 

Március 15-i műsor

(megtekintés)

 

 

FONTOS INFORMÁCIÓ A 2014/15-ÖS TANÉV
INGYENES TANKÖNYVRENDELÉSÉHEZ

 

 

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz

(megtekintés)

 

 

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

(megtekintés)

 

nyilatkozat a felügyeleti jogról

 

 

Alapítványi tájékoztató

 

 

Tájékoztató az Iskola-egészségügyi Szolgálat működéséről

 

 

Tisztelt Szülők!

2014. szeptember 09-től indul az úszásoktatás . A XVI. kerületi Önkormányzat a 2014/2015-es tanévben a III. évfolyamosok úszásoktatását támogatja, teljes mértékben kifizeti, azonban kötelezővé teszi minden tanuló számára a foglalkozásokon való részvételt!

 

 

Az úszásoktatás ára:

Buszos szállítással oda-vissza: 6000,-Ft/4 alkalom

Félbuszos szállítással (szülők viszik az uszodába a gyereket, visszafelé hozzák: 5000,-Ft/4 alkalom

Nagycsaládos kedvezmény : 10% ( ha minden gyerek úszik).

 

A befizetés mindig az ebédbefizetéssel megegyező időpontokban történik a titkárságon. Szeptemberi foglalkozásokra történő befizetésre a szeptember 3. hetében történő ebédbefizetéskor kerül sor. Ettől függetlenül minden tanuló mehet úszni, aki akar, kivéve a harmadikosokat, akiknek kötelező és ingyenes!

 

Az óra ideje: 7.45-8.30-ig

Buszkiállás: 7.15

Ha szülő viszi a tanulót, 7.30-ra érjenek oda!

Változás!

Betegségből és egyéb hiányzásból adódó visszatérítést az uszoda nem ad! Ellenben előzetes egyeztetés alapján lehetőséget ad az elmaradt úszás pótlására. Egyeztetni és időpontot kérni a 402-0160-as telefonszámon lehet.

Az órához szükséges felszerelés : úszónadrág/fürdőruha, úszósapka, papucs, törölköző-köntös. Az úszószemüveg használata nem kötelező.

Vezetőség

 

Kérjük az idén is segítsék alapítványunkat a

2012. évi személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával .

Az adóbevallásukban szereplő nyilatkozat kitöltéséhez az alábbi adatokra van szükségük:

Tiszakömlő Általános Iskola Alapítványa

Adószáma: 18013753-1-42

Rendelkező nyilatkozat letöltése

 

 

Tájékoztató

a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megteheto rendori intézkedésekkel összefüggésben

 

Az Országgyűlés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt. A módosítás alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat akik

•  vagy nagykorú személy kísérete nélkül,

•  vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti. A nevelési-oktatási intézménybe történő bekísérés előtt a rendőr egyeztetni köteles az intézménnyel.

A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az volt, hogy a kiskorú tanulók teljesítsék iskolalátogatási kötelezettségüket, és ne az utcán vagy egyéb helyeken tartózkodjanak a tanítási idő alatt. A rendőri intézkedés lehetőségének megteremtése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók teljesítsék tanulmányi kötelezettségüket és ne kezdődjön meg az iskolai lemorzsolódásuk már az általános iskolában.

A Rendőrségről szóló törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthető hitelt érdemlő igazolásnak:

1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás,

2. a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás, ( letöltés)

3. orvosi igazolás.

 

 

Szülői tájékoztató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyi oldalak

 

Eddigi látogatók száma:

2010. január 1. óta